Om S.R.S.

S.R.S. AS ble etablert i Juli 2016 og ble like etter registrert som en offentlig godkjent renholdsbedrift.

Med oppstart i Trondheim, har vi på kort tid utviklet oss til å bli et synlig vaskebyrå med en meget positiv trend for videre utvikling. Vårt mål er på sikt å være blant de ledende vaskebyrå i de største byene i Norge når det kommer til kvalitet og trygghet som merkevare.

Vi er stolte over å ha opparbeidet oss et godt nettverk med både faste kunder og samarbeidspartnere som har bidratt til at S.R.S. er den vi er i dag. Med lista satt høyt i forhold til kvalitet, er vi sikre på at vi fortsatt vil kunne levere til forventningene i tiden som kommer også.

Til dags dato er vi kun 5 ansatte som utfyller hverandre med bred erfaring og ekspertise innen renholdbransjens mange fagfelt. Sett bort fra vårt fokus på innovasjon og miljø, er respekt, gode relasjoner og tillit noen av våre viktige kjerneverdier i bedriften. Ved å levere etter forventninger, oppfølging etter Norsk standard (NS) samt at vi bidrar til et optimalt arbeidsmiljø for ansatte, har vi nådd våre mål som er satt for denne bedriften i etablerfasen.

 

S.R.S. utfører alt av arbeid i henhold til HMS

Alt arbeid utføres på en trygg og forsvarlig måte. Vi har utviklet ergonomiske tiltak som forebygger slitasjeskader samt innført grunnleggende kurs i HMS som er obligatorisk for våre fast ansatt renholdere.

Maskiner og utstyr er godkjent og sertifisert. Før våre renholdere blir satt til å bruke vårt utstyr, får de grundig opplæring etter de krav som er satt.

Vi er spesielt aktiv med:

Vårt første store oppdrag:

Ikke lenge etter at S.R.S. AS ble etablert, ble vi kontaktet av Thermica AS for nedvask av 6500 m2 ferdigstilt fryselager på Sveberg. Dette skulle vise seg å være vårt springbrett for vår videreutvikling innen renholdsbransjen.